Zdjęcia autorstwa Marka Skrzypczaka oraz Jerzego Śniadeckiego