Zdjęcia są Janusza Czaczyka, za które serdecznie dziękujemy.